Dyrekcja - baner

Ks. Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie, w godzinach od 7:00 do 15:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.