Baner - portugalia

Aktualności związane z projektem

Day 6: 22st May

Travel day again. We got up at 3 at night to catch our flight to Munich and then to Warsaw. The journey was faster than the first. In the afternoon we greeted our family on the Central Bus Station in Ostrowiec Świętokrzyski.

Time for a reward. Adventure, here we come!

Kolejny dzień podróży. Wstaliśmy o 3 w nocy by złapać nasz lot do Monachium a potem do Warszawy. Ta podróż była szybsza niż pierwsza. Po południu powitaliśmy nasze rodziny na Dworcu Autobusowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Time for a reward. Adventure, here we come!

Day 5: 21st May

Viana do Castelo is a beautiful port town. There are high mountains, and the river that flows strainght into the ocean. First thing in the morning, we went on the high hill, where there is the Sanctuary of Santa Lucia. The top of the mountain also offers a breathtaking view.

Later we went sightseeing around the town. Time for a reward. Adventure, here we come!

Viana do Castelo jest pięknym miasteczkiem portowym. Znajdują się tam góry i rzeka, która wpada prosto do oceanu. Z samego rana pojechaliśmy na szczyt wzgórza, na którym stoi Sanktuarium Santa Lucia i które oferuje zapierające dech w piersiach widoki.

Później zwiedzialiśmy miasto

Day 4: 20th of May

Braga is a beautiful town, where the old is mixed with the new. Just next to the old town we found shopping street with modern boutiques. The saying is that „Braga is praying…” is also true. There are so many churches.

Braga jest pięknym miasteczkiem, gdzie stare miesza się z nowym. Obok Starego Miasta znaleźliśmy ulicę z nowoczesnymi butikami. Powiedzenie „Braga się modli…” jest prawdziwe. Jest tutaj tyle kościołów.

Day 3: 19th of May

After hard work we needed to relax. Casa do Monte was perfect for that. It has a beautiful garden, a swimming pool and a tenns court. It wasn’t possible to get bored.

Po ciężkiej pracy musieliśmy się zrelaksować. Casa do Monte była w tym celu idealna. Ma piękny ogród, basen i kort tenisowy. Nie można się tam nudzić.

Day 3: 19th of May

Time has come for some honest project work. We turned up at 9 o’clock at the school. We were tested on Portuguese culture and discussed a little with our partners.

Przyszedł czas na prawdziwą pracę projektową. O 9 rano pojawiliśmy się w szkole. Zostaliśmy przepytani z kultury portugalskiej i podyskutowaliśmy trochę z naszymi partnerami.

Day 2: 18th of May

We were really looking forward to seeing the Atlantic Ocean. We aren’t disappointed.

Naprawdę wyczekiwaliśmy wycieczki nad Ocean Atlantycki. Nie jesteśmy rozczarowani.