Klasa Humanistyczno-Prawna z elementami dzienikarstwa

Przedmioty rozszerzone:
1. Język polski,
2. Język angielski,
3. Historia,
drugi język do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski.
Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów, współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, kółko dyskusyjne na wzór debat oksfordzkich, uczestnictwo w rozprawach sądowych, publikacje artykułów w lokalnej prasie, warsztaty dziennikarskie.
Wskazane kierunki studiów po ukończeniu profilu humanistyczno – prawnego:

1) filologia polska 2) prawo 3) administracja 4) psychologia 5) historia 6) socjologia 7) dziennikarstwo 8) politologia i inne nauki społeczne