Klasa Lingwistyczno – Turystyczna

Przedmioty rozszerzone:
1. Język angielski, 2. Geografia, 3. WOS.
Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów, współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, efektywny angielski – praktyczne konwersatoria, udział w olimpiadach językowych, teatr anglojęzyczny.
Wskazane kierunki studiów po ukończeniu profilu lingwistycznego:
1) filologia angielska 2) filologia germańska 3) filologia iberyjska 4) filologia romańska 5) lingwistyka 6) amerykanistyka 7) kulturoznawstwo 8) europeistyka 9) psychologia 10) pedagogika