Klasa Medyczno – Przyrodnicza z Elementami Dietetyki

Przedmioty rozszerzone:
1. Biologia,
2. Chemia,
3. Język Angielski.

Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów
Kierunki: Analityka medyczna, Bezpieczństwo i higiena pracy, Biochemia, Bilogia, Biologia medyczna, Biotechnologia, Chemia, Dietetyka, Farmacja , Fizjoterapia, Inżynieria ekologiczna, inżynieria środowiska, Zdrowie publiczne, Kosmetologia, Lekarsko-dentystyczny, Ochrona środowiska, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne.