Baner - portugalia

Przygotowania

It’s over! The preparation period is finished. We are ready to go to Portugal. It was an intensive month. We studied English, entreprenuership and business ethics. We made presentations, polished our IT skills, organised our companies.

Time for a reward. Adventure, here we come!

To koniec! Okres przygotowawczy się skończył. Jesteśmy gotowi pojechać do Portugalii. To był intensywny miesiąc. Uczyliśmy się angielskiego, przedsiębiorczości i etykiety w biznesie. Przygotowaliśmy prezentacje, szlifowaliśmy umiejętności posługiwania się komputerem, organizowaliśmy swoje firmy.
Czas na nagrodę. Przygodo, nadchodzimy!

A very sweet visit to „Krówkarenka” in Opatów!

On the 29th April we visited the producer of regional, traditional candies – krówki. This candy is well known to every sweet tooth person in Polnad, so we wanted to know how it is made and and what makes it so regarded. It turns out that the production process isn’t complicated, but what makes Krówka so unique is the method of cutting and packing – done by humans not machines.

It’s another lesson for our companies – to succeed we need to pay attention to the smallest details.

Time for a reward. Adventure, here we come!

Bardzo słodka wizyta w Opatowskiej Krówkarence!

29 kwietnia odwiedziliśmy producenta regionalnych, tradycyjnych słodyczy – „krówek”. Ten cukierek jest znany każdemu łasuchowi w Polsce, więc chcieliśmy wiedzieć, jak jest robiony i co sprawia, że jest tak poważany. Okazuje się, że proces robienia nie jest skomplikowany, a to co wyróżnia Krówki Opatowskie to sposób krojenia i pakowania – przez ludzi a nie maszyny.
 
Kolejna lekcja dla naszych firm – by odnieść sukces musimy zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły.

It is best to learn from the best, which Ceramika Opatowska certainly is. It has been well known in the whole world for over 200 years. How to differenciate the china from faience, how the materials influence the taste of drinks, how much the emerald and pink china costs as well as what is the tableware worth $20 000 used for. Our students know the answers for these and other questions.

Jak uczyć się to tylko od najlepszych, do takich przedsiębiorstw należy Ceramika opatowska, znana od ponad 200 lat na całym świecie. Jak odróżnić ceramikę od fajansu, jak dane materiały wpływają na smak napojów, ile kosztuje szmaragdowa i różowa ceramika oraz do czego służy serwis za 20 000$ , na te i inne pytania nasi uczniowie już znają odpowiedzi.