WSPARCIE FINANSOWE KLO

Prosimy o wsparcie na rzecz szkoły!

DANE DO PRZELEWU:
Nazwa: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Św.
Nr konta: 72 1240 1385 1111 0010 2098 6037
Tytułem:  WPŁATA NA CELE STATUTOWE SZKOŁY (można dopisać np. klasę)

DRUK PRZELEWU/WPŁATY: