Uczniowie KLO chętnie przystąpili do akcji „Góra Grosza”, przeprowadzonej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin zastępczych.
Razem zebraliśmy 6,60 kg, co daje kwotę 227,37 zł!!!
Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej, która wzięła udział i oddawała grosiki.
Dziękujemy uczennicom klasy 1B oraz uczniom z klasy 3B, za pomoc w podliczaniu grosików!!!