W piątek, 27. października 2023 roku odbyła się w naszej szkole tegoroczna edycja Dnia Języków Obcych. Z tej okazji na korytarzu szkoły odbyło się tradycyjne wydarzenie, w czasie którego celebrowaliśmy bogactwo językowe i związaną z nim różnorodność kulturową Europy i świata, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu języków obcych nauczanych na co dzień w naszej szkole. W akademii ubogaconej wieloma elementami wokalnymi, dekoracyjnymi, informacyjnymi i teatralnymi wzięła udział rekordowa liczba niemal 30 bezpośrednio zaangażowanych uczniów, ze wszystkich klas Katolickiego Liceum. Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs plastyczny, w którym w sposób szczególny wyróżniono troje uczniów klasy 1A: Bartosza Sadowskiego, Dominikę Deroń oraz Bartłomieja Dyla. Nie zabrakło również słodkich przekąsek w międzynarodowym stylu. Kolejny Dzień Języków już za rok!