W niedzielę, 3. marca nasza szkoła współtworzyła wspaniałą atmosferę jarmarku odpustowego przy parafii pw. św. Kazimierza Królewicza na Osiedlu Pułanki, znanego jako „Ostrowieckie Kaziuki”.
Stoisko szkolne KLO cieszyło się wielkim zainteresowaniem wśród tłumnie przybyłych gości, a to za sprawą stosu słodkości oraz własnoręcznie wykonanych ozdób wielkanocnych.
Mszy świętej odpustowej koncelebrowanej między innymi przez Dyrektora KLO – ks. dr. Roberta Utnika asystował poczet sztandarowy Katolickiego Liceum, a podczas występów artystycznych zaprezentowały się nasze niezastąpione uczennice z klas 3A oraz 2A.