Dyrekcja wraz z uczniami KLO z życzeniami u Ks.Bp Krzysztofa Nitkiewicza 🎄