Jak co roku zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „XIII Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera” oraz „XIII Kartka dla Bohatera”. Zebrane produkty oraz kartki świąteczne z życzeniami zostaną przekazane kombatantom i weteranom II wojny światowej.
Walczyli dla nas… Zawalczmy dla nich…