Dzień 5 października 2023 roku zapisze się w dziejach rocznika uczniów rozpoczynających naukę w Katolickim Liceum w bieżącym roku szkolnym. Odbyła się w nim bowiem podniosła uroczystość ślubowania klas 1A i 1B, połączona z gościnną wizytą J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W obecności starszych uczniów i nauczycieli, pięknie prezentujący się dziś i przygotowani przez swoich wychowawców pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a program artystyczny w wykonaniu uczniów starszych klas 2A oraz 4A podkreślił rangę wydarzenia.