W dniu 4 kwietnia w ramach SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH uczniowie Katolickieg Liceum wraz z opiekunami wzięli udział w refleksyjnej drodze krzyżowej wchodząc od strony Huty Szklanej na Święty Krzyż. Stacje Drogi Krzyżowej zostały napisane przez nauczycieli i uczniów szkoły. A w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej odbyła się Msza Św., której przewodniczył ks. Dyrektor Robert Utnik, a ks. Mariusz Kusiak w ramach nauki w obrazowy i trafiający do serc sposób ukazał młodzieży jak grzech wpływa na duszę ludzką.💜