W dniu wczorajszym uczniowie klas drugich KLO uczestniczyli w wydarzeniu panelowo-warsztatowym zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta, poświęconym szeroko pojętej tematyce Unii Europejskiej. Podsumowaniem poszczególnych paneli tematycznych związanych m.in. ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz możliwościami studiowania za granicą, były wspólne warsztaty.