Nowy rok szkolny 2023/2024 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęliśmy podczas uroczystej inauguracji zorganizowanej w oddzielnych częściach dla klas pierwszych, a następnie dla klas wyższych. Dyrektor KLO – ks. dr Robert Utnik odczytał w obecności nauczycieli oraz uczniów okolicznościowy list przygotowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, jak również przedstawił ważne informacje organizacyjne na nowy rok naszej pracy i szkolnych zmagań. Usłyszeliśmy również wiele ciepłych słów życzeń, aby ten rok był pełen pomyślnych, zrealizowanych wyzwań dla naszego wspólnego wzrostu na polu edukacyjnym i nie tylko!