W dniu 20. marca uczniowie Katolickiego Liceum przeżyli żywą lekcję języka polskiego w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Po obejrzeniu spektaklu teatralnego pt. „Ferdydurke” na podstawie powieści Witolda Gombrowicza z całą pewnością będzie nam łatwiej zrozumieć problematykę powieści!