Grupa francuska wraz z nauczycielem Panią Kariną Kateusz-Dominik, przygotowała film zatytułowany ” Savoir-Vivre, czyli z kulturą za pan brat w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Marcina Popiela” 🇨🇵