W poniedziałek, 15.04. młodzież Katolickiego Liceum uczestniczyła w żywej lekcji języka angielskiego, biorąc udział w „International Week” – międzynarodowej konferencji wyższych uczelni, zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Św. oraz Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych. Wsłuchując się w przebieg konferencji, której językiem był w całości język angielski, z zaciekawieniem próbowaliśmy swych możliwości w efektywnym rozumieniu prezentowanych zagadnień, do których należały m.in. wymiany międzynarodowe, system edukacji w krajach uczestników, czy ciekawe spostrzeżenia dotyczące przebiegu zdalnego nauczania w różnych krajach.