21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który w tym roku upłynął pod hasłem: „Edukacja wielojęzyczna jako filar uczenia się i uczenia się międzypokoleniowego”. Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego uczcili ten dzień uczestnicząc konkursach i zabawach językowych w ramach obchodów Tygodnia Języka Polskiego w KLO, który zakończył się prelekcją na temat pochodzenia naszego języka ojczystego. Słuchacze dowiedzieli się również, jakie są najczęściej pojawiające się w Internecie błędy językowe minionego roku. Na zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele wraz z Księdzem Dyrektorem podjęli się trudnego zadania, jakim było napisanie dyktanda. To zaszczyt mówić i pisać bezbłędnie w tak pięknym i trudnym języku!