Było zimno, było deszczowo … mogli zostać w domu, a jednak zdecydowali się pomagać❤️

19 lutego b.r młodzież Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Popiela zdecydowała się pomóc małemu Bartoszowi Jędrasikowi z Otoki koło Łoniowa. 7-osobowa grupa uczennic mimo zimna kwestowały przy kościołach św. Kazimierza i Miłosierdzia Bożego zbierając datki od parafian dla chorego na SMA dwulatka. Łącznie w dwóch kościołach zebrano kwotę 1724 zł 80 gr. Niech ta mała ,,cegiełka” przyczyni się do poprawy zdrowia Bartusia. Radość z pomagania jest ogromna.💜

red. G. Połetek