27 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji sprzątania opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu niedaleko szkoły. Młodzież klasy 1a pod opieką nauczycieli ks. M. Kusiaka i A. Żelazowskiej zaczęła porządkować stare, opuszczone i zaniedbane groby. Po zakończeniu pracy zapalili symboliczne znicze i zmówili modlitwę za dusze tych zmarłych. Celem naszej akcji była nie tylko pomoc w porządkowaniu cmentarza ale także kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku oraz wdrażanie do odpowiedniego zachowania w miejscach pamięci.