W przepięknych, wciąż letnich okolicznościach przyrody, klasy drugie KLO uczestniczyły dziś w wycieczce szkolnej do oddalonego o niecałe 10 kilometrów od centrum miasta Uroczyska Jeziórko obok Sudołu. Jest to miejsce pamięci historycznej upamiętniające funkcjonującą tu niegdyś placówkę konspiracyjną Armii Krajowej, zorganizowaną przez ówczesnego leśniczego – Aleksandra Latalskiego. W towarzystwie i pod opieką wychowawców i nauczycieli: W. Szymańskiej, E. Dyl oraz G. Kubickiego nie tylko poznaliśmy piękno bogactwa historyczno-przyrodniczego Lasu Jeziórko podczas długiego leśnego spaceru, ale również spędziliśmy czas na miłym plenerowym wypoczynku przy pieczeniu kiełbasek…

Dziękujemy bardzo za gościnę Nadleśnictwu Ostrowiec Świętokrzyski!!!